E-Bülten

Hava Durumu

YERLİ KEÇİ IRKLARIMIZ

ANKARA KEÇİSİ
VERİM YÖNÜ        :   Tiftik ve et
YAYILMA ALAN    :   Ankara İli başta olmak üzere, İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesinin bazı illeri
GENEL TANIM       :  Vücut küçük yapılı, ince ve zariftir.
Başın yandan görünüşünde boynuz; dişilerde hafif içbükey ya da düz, tekelerde ise dışbükeydir.
Arka bacaklar ön bacaklardan biraz daha uzundur.
Yüz ve bacaklar dışında tüm bedeni, tarsal ve carpal eklemlere kadar, yumuşak ince parlak ve lüleli tiftikle örtülüdür.
Vücut rengi beyazdır. Daha az olarak da krem, sarı, gümüşi gri, kahverengi ve siyah renklileri bulunur.
YETİŞTİRME KOŞULLARI :  Özel bakım besleme istemez. Kışın basit, üç yanı kapalı sundurma ya da kapalı ağıllarda, diğer mevsimlerde açık alanda barındırılır.  Sarp kayalık ve arazilerde rahatlıkla yetiştirilir. Sürü idaresi kolaydır. Ani yem değişikliklerine dirençlidir.  
 

Vücut Ölçüleri

Erkek

Dişi

Verim Özellikleri

Dişi

Cidago yüksekliği

66 cm

51 cm

Laktasyon süt verimi

30-60 kg

Vücut uzunluğu

67 cm

58 cm

Laktasyon süresi

160-180 gün

Doğum ağırlığı

2.7 kg

2.5 kg

Lüle uzunluğu

15 cm

Ergin canlı ağırlık

45 kg

35 kg

Tiftik  verimi

2.8 kgHALEP KEÇİSİ


VERİM YÖNÜ       :  Kombine bit ırktır. Hem et hem süt

YAYILMA ALANI : Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay

GENEL TANIM : Vücut iri ve uzun yapılıdır. Göğüs ve sağrı iyi gelişmiştir. Bacaklar yüksektir. Sırt hattı düzdür. Boyun uzundur. Hayvanlarda genellikle kafa, dışbükey bir profile  sahiptir. Çok iri ve sarkık kulaklıdır. ( 30-35 cm ) çoğunlukla çene altında bir çift küpe bulunur.Vücut rengi genellikle siyah olmasına rağmen, koyu kestane, kır, kızıl-kahve ile gri renklilere de rastlanmaktadır.Boynuzlu ve boynuzsuz olanları mevcuttur.Çok iyi gelişmiş meme yapısına sahiptir. Meme lobları belirgin derecede ayrılmış, meme başları yana doğru dönüktür.

IRKA ÖZGÜ AYIRICI ÖZELLİKLER : Sağlam vücut yapılı, özellikle sıcağa dayanıklı olduğu gibi soğuğa da adapte olabilir.  Hastalıklara karşı dirençlidir. Sütü özellikle Maraş Dondurması için tercih edilir. Burun kemerli, kulaklar uzun, alt çene dışa doğru belirgin, boyun altı iki adet küpe bulunur. % 5.5 e kadar süt yağı çıkartılabilir.

YETİŞTİRME KOŞULLARI : Aile işletmesi şeklinde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Ticari olarak 20-200 başlık sürüler halinde yetiştirilir. Açık mera besisi ve kapalı entansif beslemede yüksek verim alınabilmektedir.

Vücut Ölçüleri

Erkek

Dişi

Verim Özellikleri

Dişi

Cidago yüksekliği

85 cm

70 cm

Laktasyon süt verimi

300-600 kg

Doğum ağırlığı

3.5-4 kg

3 kg

Laktasyon süresi

200-290 gün

Ergin canlı ağırlık

60-90 kg

50-60 kg

Oğlak  verimi

1.5-1.8

 

HONAMLI KEÇİSİ

 

VERİM YÖNÜ : Et, süt ve kıl

YAYILMA ALANI : Akdeniz Bölgesi’nin Toros Dağları etekleri, Antalya, Isparta ve Konya üçgeni

GENEL TANIM : Göçer yetiştiricilerin uzun yıllardır yetiştiricilik tercihleri sonucu oluşmuş bir ırktır.

Vücut iri,  uzun ve yüksek yapılıdır. Kaba ve ince kılları, kıl keçisine oranla daha kısadır.

Kuyruk uzun ve püskül görünümüne sahiptir. Genellikle siyah renkli olmakla birlikte beyaz lekelere, kızıl ve gri renkli olanlara da rastlanmaktadır. Siyah renklilerde yüzün iki tarafında ağza kadar inen kahverengi veya beyaz akıtma bulunmaktadır. Bacak uçları ve süt aynası çevresinde renk daha açık olmaktadır.

Deri koyu renklidir. Erkek ve dişiler boynuzludur.

IRKA ÖZGÜ AYIRICI ÖZELLİKLER : İri cüsseli, yüksek bacaklıdır.

Alt çene üst çeneden uzundur. Gözleri belirgin bir şekilde iri ve canlıdır. Kulaklar küçük ve kalındır.

Burun belirgin bir şekilde dışbükeydir.  Uysal ve insana çok yakın bir ırktır.

YETİŞTİRME KOŞULLARI : Geniş ölçüde, Akdeniz Bölgesinde yörükler tarafından, bölgelerinde bulunan fundalıklar, çalı formundaki bitkiler, orman içi meralar, anızlar ve nadasa bırakılmış alanlardaki otlarla neredeyse masrafsız bir şekilde yetiştirilir. Yılın hemen tamamında merada barındırılabilen bir ırktır. Bununla birlikte ağız yapısından dolayı zayıf meralardan yeteri kadar yararlanamaz. Zengin mera veya ek besleme olanağına sahip işletmelerde başarıyla yetiştirilirler.

 

 

KIL KEÇİSİVERİM YÖNÜ : Süt, et ve kıl

YAYILMA ALANI : Ege, Akdeniz, Marmara, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgeleri

GENEL TANIM : Genellikle vücut orta irilikte olmakla beraber, bölgeden bölgeye büyük farklılıklar göstermektedir.

Rengin genellikle siyah olması nedeniyle bazı bölgelerde ‘ kara keçi ‘ olarak da adlandırılır. Bununla birlikte, gri, kahverengi, mavi alaca ve kır rengi olanlara da rastlanır. Tek renkli siyah bireylerde yüzde iki taraflı ağza kadar inen kahverengi veya beyaz lekelerle, bacak uçları ve süt aynası çevresinde renk açılması yaygındır.

Deri rengi koyudur.

Erkekler ve dişiler boynuzludur.

IRKA ÖZGÜ AYIRICI ÖZELLİKLER :  Anadolu’nun her türlü iklim ve arazi koşullarına adapte olmuş, kötü bakım besleme koşullarında yetiştirilebilen, sağlam vücut yapılı, hastalıklara karşı dirençli, sıcak ve soğuğa karşı dayanıklı bir ırktır. Fundalık ve makilerden en iyi faydalanabilen, yürüme yeteneği iyi, meyilli ve kayalık araziye iyi tırmanabilen bir ırktır.

YETİŞTİRME KOŞULLARI :  Yılın hemen tamamında merada barınabilir. Genellikle yüksek rakımlı orman içi ve orman kenarı bölgelerin köy ve mezralarında fundalıklar, çalı formundaki bitkiler, orman içi  meralar, anızlar ve nadasa bırakılmış alanlardaki otlarla neredeyse masrafsız bir şekilde yetiştirilirler.

Vücut Ölçüleri

Erkek

Dişi

Verim Özellikleri

Dişi

Cidago yüksekliği

69 cm

Laktasyon süt verimi

98 kg

Vücut uzunluğu

68 cm

Laktasyon süresi

183 gün

Doğum ağırlığı

3.4 kg

2.5 kg

Üst kaba kıl/ Kaşmir

410/46 gr

Ergin canlı ağırlık

45-90 kg

40-65 kg

Damızlık yaşı

18-20 ay

Günlük canlık ağırlık artışı

160 gr

 

Oğlak verimi

1.1

KİLİS KEÇİSİVERİM YÖNÜ :  Kombine bir ırktır. Hem et hem süt

YAYILMA ALANI :  Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay İlleri

GENEL TANIM :  Vücut orta irilikte ve uzun yapılıdır. Boyun uzundur. Kilis yöresinde yetiştirilenler genellikle dışbükey bir baş profiline sahipken, Hatay yöresindekiler düzdür.

Çok iri sarkık kulaklıdır. ( 28 cm ) genellikle çene altında bir çift küpe bulunmaktadır.

IRKA ÖZGÜ AYIRICI ÖZELLİKLER :  Sağlam vücut yapılı, engebeli arazilerde uzun yürüyüş kabiliyetli, sıcak ve soğuğa dayanıklı, hastalıklara karşı dirençlidir.

Sütü özellikle Maraş Dondurması yapımında tercih edilir. Adaptasyonu yüksektir.

YETİŞTİRME KOŞULLARI :  Aile sürülerinde bağ bahçe çevresinde 2-10 başlık, ticari olarak da 20-200 başlık sürüler halinde yetiştirilir.

Vücut Ölçüleri

Erkek

Dişi

Verim Özellikleri

Dişi

Cidago yüksekliği

70 cm

67 cm

Laktasyon süt verimi

200-300 kg

Vücut uzunluğu

66 cm

Laktasyon süresi

210-260 gün

Doğum ağırlığı

3 kg

2.8 kg

Ergin canlı ağırlık

60 kg

40 kg

 

NORDUZ KEÇİSİ


 

VERİM YÖNÜ : Süt, et ve kıl

YAYILMA ALANI : Van İli Gürpınar İlçesi Norduz Bölgesi

GENEL TANIM : Vücut orta iriliktedir. Esas renk siyah olmakla beraber, beyaz, krem, siyah-beyaz, gri, kül, kahverengi ve sütlü kahve renkleri de görülmektedir.

IRKA ÖZGÜ AYIRICI ÖZELLİKLER : Uzun güçlü boynuzlar tekelere görkemli bir görünüm vermektedir.

YETİŞTİRME KOŞULLARI : Engebeli ve eğimli arazi yapısına sahip, bitki örtüsü ve su kaynaklarınca zengin olan Norduz Bölgesi’ndeki alçak ve yüksek otlarda yetiştirilmektedir.

Kar yağışının yoğun ve sıcaklığın düşük olduğu kış aylarında ağılda saman ve kesif yemle beslenmektedir.

TÜRK SAANEN KEÇİSİ


VERİM YÖNÜ : Süt ve döl

YAYILMA ALANI : Marmara ve Ege sahilleri

GENEL TANIM : Saf Saanen Keçileri ve bölgede bulunan Maltız ( malta : ada keçisi ) ve kıl keçilerinin melezlenmesiyle oluşturulmuştur. Türk Saanen Keçisi süt beyazı renkten, krem beyaza değişen tonlarda beyaz rengin hakim olduğu bir genotiptir.

Kıl uzunluğu oldukça kısa ve parlaktır. Deri esnek ve yumuşak olup, sütçü bit yapıyı temsil eden niteliktedir.

Vücut narin, dişilik özelliğini gösterir tipte, boyun ince ve uzun, göğüs kafesi geniş ve sağlam yapıdadır. Sağrı eğimi çok düşük olup hafif eğimdedir.

IRKA ÖZGÜ AYIRICI ÖZELLİKLER : Irkın temel karakterlerinden birisi kulak yapısıdır. Kulaklar, kısa, dik ve oldukça hareketlidir.

Erkek ve dişiler boynuzlu veya boynuzsuz olabildikleri gibi küpeli veya küpesizde olabilirler.

Erken gelişen bir ırktır. Döl ve süt verimi yüksektir. Genellikle ikiz veya üçüz doğum yaparlar.

Adaptasyon yeteneği düşüktür.

YETİŞTİRME KOŞULLARI : Uysal olan bu ırktan keçilerin yönetimi kolay olup sürü halinde veya bireysel yetiştirmeye uygun hayvanlardır.

Vücut Ölçüleri

Erkek

Dişi

Verim Özellikleri

Dişi

Ergin canlı ağırlık

70 kg

50 kg

Laktasyon süt verimi

500-800 kg

Laktasyon süresi

280-300 gün

Oğlak verimi

1.7-1.8
                                           KOYUN IRKLARIMIZ                                       


  Aşağıdaki linki tıklayınız...