E-Bülten

Hava Durumu

AMACIMIZ

 

HATAY ili Damızlık Koyun Keçi yetiştiriciler Birliği  4631 sayılı Hayvan Islah Kanununa dayanılarak 17.11.2007 yılında YILDIRAY SUMAYTAOĞLU başkanlığında kurulmuştur.Birliğimiz Küçükbaş hayvancılığını geliştirmeyi ve en üst seviyeye çıkarmayı bir hedef bilmiş ve hızla çalışmalarına başlamıştır.
      
Birliğimiz; üstün verimli hayvanlar yetiştirmesi için gerek yurt içinde yetiştirilen gerek yurt dışından ithal edilen ve gerekse yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkca belirlenecek bölgesel ya da ülkesel düzeyde ıslah programlarının uygulanması, verimlerinin artırılması, bunların soykütüğü, ön soykütüğü kayıtlarının tutulması, toplanan verilerin değerlendirilmesi ve sigorta işlemlerinin yapılması, birlik personelinin eğitimlerinin sağlanması, bölgesel ve ulusal düzeyde yarışmalar düzenlenmesi, birlik ihtiyaçlarının temin ve tedariki ile üretimin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması, ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması, diğer ülkelerle ilişkilerin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve işletilmesi gibi hususlar ile Bakanlıkça belirlenecek her türlü hayvan ıslahı çalışmalarını yapmak, hayvancılık politikaları üretmektir.